header_top

Arkiv 2013 - Årsmøde 2013 - Øst

Udskriv

Lørdag den 5. oktober på Frederikssund.

 

Dagens program:
 

  • 09:00 – morgenbuffet i klubhuset
  • 10:00 – 9 hullers match
  • 13:00 – frokost
  • 14:00 – årsmøde

__________________________________________________________________________

 

Dagsorden skal omfatte:

· Valg af dirigent – bestyrelsen foreslår Niels Block, Furesø.

· Bestyrelsens beretning herunder turneringsberetningen.

· Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse – se nedenstående.

· Forelæggelse af budget for kommende år til godkendelse – se nedenstående.

· Indkomne forslag – se nedenstående.

· Valg til

o bestyrelsen: Næstformand Leo Christensen villig til genvalg.

                      Kasserer og sekretær Susanne Munthe villig til genvalg.

                      Aage Petersen ønsker ikke genvalg.

                      Bestyrelsen foreslår Piet Beke, Halsted Kloster.

o suppleant:    Lars Remvig ønsker ikke genvalg. 

                      Bestyrelsen foreslår: Kjeld Andreasen, Sorø.

o revisor:        Peter Havsteen, Kokkedal villig til genvalg

· Eventuelt

 

Driftsregnskab - Perioden 1./10.-12 - 30./09.-13

Budget

Budget

Indtægter

2012/13

2011/12

2012/13

2013/14

Deltagergebyr

181.500

169.500

170.000     

170.000     

Sponsortilskud

15.062

14.836

14.000

14.000

Renteindtægter

0

147

              100

              450

Bro bizz køb retur

400

 

 

 

Tilgodehavende indbetalt

 

1.120

 

 

Afmeldingsgebyr

5.000

2.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indtægter i alt

201.962

     187.603

     184.100

     184.450

Udgifter

 

 

 

 

Regionsfinale

15.517

9.227

        15.000

        16.000

Landsfinale

15.037

        14.687

        15.000

        16.000

Administration

7.402

          3.355

          6.000

          8.000

Årsmøde 2012

17.413

          8.920

        12.000

        16.000

Mødeudgifter

19.560

        31.513

        30.000

        25.000

Repræsentation og gaver

10.802

        12.184

        12.000

        12.000

Rejse og kørselsudgifter note 1

25.095

        35.261

        38.000

        35.000

Rejsetilskud - Bornholm/Sjælland

15.000

        27.000

        20.000

          5.000

Gebyrer

170

              509

              300

                  

IT & hjemmeside

27.083

        24.950

        25.000

        27.000

Sponsorarbejde & PR

0

          6.296

 

 

Greenfee

10.543

          9.820

        10.000

        11.000

Kurser

 

 

 

12.000

Udgifter i alt i alt

163.623

183.722     

     183.300

     183.000

Driftsresultat

38.339

           3.881  

800

1.450

Status

Saldo primo

32.097

Driftsresultat

38.339

Saldo ultimo

70.436

Note1: Rejse- og kørselsudg:

ØST

14.351

ØST - VEST

8.297

DGU

2.446

25.095

 
               
               

 

Revisor Peter Havsteen

Kasserer Susanne Munthe

   
               

 

Forslag fra bestyrelsen.

1.      "I slutspillet har spillere, der har deltaget i deres klubs sidste kamp i indledende runde med korrekt EGA- handicap, lov til at spille i slutspillet, også selv om handicappet nu er udenfor handicapgrænsen. Disse spillere skal medbringe deres handicaphistorik, som skal forevises modpartens holdkaptajn, inden kampkortet udfærdiges."                                                        

Ændres til:

1.      "I slutspillet har spillere, der har deltaget i deres klubs sidste kamp i indledende runde, lov til at spille i slutspillet, også selv om EGA-handicappet nu er udenfor handicapgrænsen. Disse spillere skal medbringe deres handicaphistorik, som skal forevises modpartens holdkaptajn, inden kampkortet udfærdiges.".

 

2.      Divisionsspillere kan uden begrænsninger deltage i både pulje- såvel som slutspil i ABCD-rækkerne.

 

3.      For damer sænkes min.  EGA-handicapgrænsen fra 6 til 4,5

 

4.      Bornholmerklubberne spiller puljespil på Bornholm og puljevinderne kvalificerer sig til slutspillet.

 

5.      Veteraner i puljer, der giver længere afstande – ”nye” modstandere.

 

Forslag fra klubber.

Albertslund Golfklub fremsender nedenstående forslag til behandling på årsmødet 2013.

Vi vil gerne foreslå at der indføres en rækkeinddeling for Veteraner.

Vi foreslår den samme inddeling som i A, B, C og D rækkerne hos herrerne.

 

Rækkeinddeling

 

Dame- og herrerække defineres ved EGA-handicap         Damer                 Herrer

 

VE-række                                                                  min.       6,0            min.    4,5

VA-række                                                                  min.     13,0            min.   10,5

VB-række                                                                  min.     20,0.           min.   16,5

VC-række                                                                  min.     27,0            min.   22,5

 

Spillernes EGA-handicap om fredagen er afgørende for, om spilleren er spilleberettiget i en given række i den efterfølende uge. På selve dagen er spillerens dagsaktuelle EGA-handicap afgørende for startrækkefølgen blandt herresinglerne.

 

Med venlig hilsen

Ole Risgaard, Koordinator for Albertslund Golfklub.

 


Tilmelding til årsmødet - max. 2 personer pr. klub


Klubnavn og nr.:
Email til kvittering:
Navn deltager 1: DGUnr: Hcp:
Navn deltager 2: DGUnr: Hcp:Hvis man har problemer med at indsende formularen kan nedenstående benyttes:
Send til formand John Munthe
Mailadresse: munthe.john@gmail.com ( klik på mailadressen) 

Hovedsponsor

 

Regionsgolf Danmark Største turnering

© Regionsgolf-danmark.dk.